Tripotamos Beach

Tripotamos Beach

Lokacija i Okruženje

 • Lokacija: 2.9 km od centra Paradeisos naselja.
 • Okruženje: Urbana zona.

Pristupačnost i Posjećenost

 • Dostupnost: Lako dostupna, blizu ceste s parkingom.
 • Posjećenost: Umerena gužva tokom visoke sezone.

Karakteristike Plaže

 • Oblik obale: Dugačka oko 500 metara i uska.
 • Pokrivenost: Svetli pesak.

Aktivnosti

 • Vodeni Sportovi: Nisu navedeni.
 • Ostale Aktivnosti: Sunčanje (sa ležaljkama i suncobranima).

Posebnosti

 • Vlasništvo: Plaža s osnovnim sadržajima, otvorena za javnost.
 • Prirodne Karakteristike: Duboko plava voda visoke transparentnosti.

Sadržaji

 • Ležaljke i suncobrani.

Hrana i Piće

 • Barovi i restorani u blizini, uključujući Rivelia Restaurant i Palmar Beach Bar.

Smeštaj i Atrakcije

 • Smeštaj: Hoteli i apartmani u blizini.
 • Atrakcije: Badestrand, Μεγάλη Ακτή Λαγομάνδρα, Petros Felsen.

Mišljenja Posetilaca

 • Pozitivna Iskustva: Idealna za ljubitelje opuštanja i sunčanja, uz minimalne gužve čak i u visokoj sezoni.
 • Negativna Iskustva: Nisu navedeni.

Najbolje Vreme za Posetu

 • Pogodna tokom visoke sezone za one koji žele izbegnuti prevelike gužve.

Pogodnost za Porodice

 • Pogodna za porodice zbog infrastrukture i blagog ulaska u vodu.

Zaključak

Tripotamos Beach pruža ugodan ambijent za sunčanje i kupanje s praktičnim pristupom i osnovnim sadržajima. Svojim umjerenim posjećenjem u visokoj sezoni, idealna je za one koji traže mirniji odmor uz more.