Neos Marmaras Beach

Neos Marmaras Beach

Lokacija i Okruženje

Neos Marmaras Beach se nalazi unutar naselja Neos Marmaras, samo 1.3 km od centra. Plaža je u urbanom području.

Pristupačnost i Posjećenost

 • Dostupnost: Lako dostupna, pored ceste s parkingom direktno na plaži.
 • Posjećenost: Delimično gužva u visokoj sezoni.

Karakteristike Plaže

 • Oblik obale: Dugačka oko 500 metara, širine dovoljne za ugodan boravak.
 • Pokrivenost: Fino svetli pesak.

Aktivnosti

 • Vodeni Sportovi: Plivanje, odbojka na plaži.
 • Rekreacija: Odbojka na plaži.

Posebnosti

 • Vlasništvo: Plaža s osnovnim sadržajima, javni pristup.
 • Prirodne Karakteristike: Plaža nije zaštićena od valova, ali obično nema snažnih talasa.

Sadržaji

 • Ležaljke i suncobrani, restoran, tuševi, toaleti, spasilačka služba.

Hrana i Piće

 • Restorani poput Lotos Beach Bar u blizini plaže.

Smeštaj i Atrakcije

 • Smeštaj: Hoteli i kampovi u blizini.
 • Atrakcije: Pier sea fortifications, Stratos Fun Train Station.

Mišljenja Posetilaca

 • Pozitivna Iskustva: Idealna za sunčanje i odmor, čista voda.
 • Negativna Iskustva: Može biti gužva tokom visoke sezone.

Najbolje Vreme za Posetu

 • Preporučuje se poseta van špica sezone kako bi se izbegle gužve.

Pogodnost za Porodice

 • Plaža je pogodna za porodice s obzirom na dostupnost sadržaja i blag ulazak u vodu.

Zaključak

Neos Marmaras Beach pruža ugodno iskustvo na plaži s raznim aktivnostima i sadržajima. Njena blizina urbanom području čini je lako dostupnom, ali to takođe može dovesti do gužve u visokoj sezoni. Idealna je za one koji traže plažu sa sadržajima unutar naselja.